• روش های جلوگیری از هک شدن تلگرام به روایت تصویر (جهت مشاهده در سایز بزرگتر بر روی تصویر کلیک نمایید.)  

  • چند درصد از باسوادان هر استان دارای تحصیلات عالی هستند؟ ایلام با سواد ترین استان ایران میباشد. (جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر بر روی تصویر کلیک کنید.)

  • سه نفر زن می خواستند از سر چاه آب بیاورند. در فاصله ای نه چندان دور از آن ها پیر مرد دنیا دیده ای نشسته بود و می شنید که […]